Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

American reality star Scott Disick, Sofia Richie, and her friend, Anastasia Karanikolaou have a little fun as they dive into the sea from their lavish yacht on holiday in Italy, 08/07/2019.

Sofia: https://www.instagram.com/sofiarichie/
Anastasia: https://www.instagram.com/stassiebaby/

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou Sexy (21 Photos)

You may also like...